• शेवगा लागवड व्यवस्थापन व विक्री व्यवस्थेचा प्रकल्प अहवाल
 • देशातील शेवगा वाणांची सद्यस्थिती
 • शेवग्याच्या सुधारीत जातींची वैशिष्टये
 • शेवग्याच्या रोहीत-१ या वाणाची वैशिष्टये
 • शेवगा लागवडीसाठी आवश्यक जमीन, हवामान, पाणी
 • शेवगा लागवडीचा खर्च
 • शेवगा लागवडीनंतर उत्पन्न मिळेपर्यंतचा व्यवस्थापन खर्च
 • पहिल्या सहा महिन्यातील उत्पन्न व नफा
 • दुसर्‍या वर्षातील पहिल्या बहारासाठीचा खर्च व उत्पन्न
 • दुसर्‍या वर्षातील दुसर्‍या बहारासाठीचा खर्च व उत्पन्न
 • विक्री व्यवस्थेच्या तोडणी, पॅकींग, वाहतूक, आडत, हमाली खर्च
 • पाचव्या वर्षापासून दहा वर्षापर्यंत मिळणारे उत्पन्न
 • शेवगा शेंगांना मागील तीन वर्षात मुंबई, पुणे मार्केटमध्ये महिन्याला मिळालेले सरासरी बाजारभाव